Кафедрa cудової медицини

Загальна інформація
Історія кафедри
Співробітники кафедри
Наукова робота
Видавнича діяльність
Студентський науковий гурток
Інформація для студентів
Інформація для студентів

 

Інформація для студентів медичних факультетів

Перескладання ПМК

Відробки (січень 2015)

 

 

 

Секція медичного та фармацевтичного права

Регламент виконання контрольноі роботи з медичного правознавства

Перелік питання до підготовки до практичного заняття №1 з медичного правознавства

Перелік питання до підготовки до практичного заняття №3 з медичного правознавства

Регламент оцінювання знань студентів з медичного правознавств

Тематика контрольних робіт з мединого правознавства

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬЗ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

Тематичний план лекцій з медичного правознавства

Перелік питання до підготовки до практичного заняття №2 з медичного правознавства

 

Стоматологічний факультет

Тематичний план лекцій для студентів стоматологічного факультету

Тематичний план практичних занять для студентів стоматологічного факультету

 

Медико-психологічний факультет

Тематичний план лекцій для студентів медико-психологічних факультетів

Тематичний план практичних занять для студентів мед ико-психологічних факультетів

 

Фармацевтичний факультет

Регламент оцінювання знань студентів з фармацевтичного правознавства

Тематика контрольних робіт для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання)

Методичні рекомендація для підготовки контрольних робіт з навчальної дисципліни «фармацевтичне правознавство» (заочна форма навчання)

Перелік теоретичних питань до заліку з навчальної дисципліни «фармацевтичне правознавство» (заочна форма навчання)

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬЗ «ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА»

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

Регламент виконання контрольної роботи з фармацевтичного правознавства (очна форма навчання)

Тематика контрольних робіт за фармацевтичного правознавства (очна форма навчання)

 

Спільне для всіх факультетів


Графік відпрацювання пропущених занять