Кафедрa cудової медицини

Загальна інформація
Історія кафедри
Співробітники кафедри
Наукова робота
Видавнича діяльність
Студентський науковий гурток
Інформація для студентів
Інформація для студентів

 

Перелік рекомендованої навчально-методичної літератури

Регламент відпрацювання пропущених практичних занять з судової медицини

Регламент оцінювання дисципліни «судова медицина»

Тематичний план практичних занять

Робоча програма з судової медицини

Тематичний план лекцій

Регламент відпрацювання пропущених лекцій з судової медицини

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю

Додатковий графік відробок пропущених практичних занять на травень червень 2014 року

 

 

 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ

«СУДОВА МЕДИЦИНА, МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО»,

ЯКІ БУДУТЬ ЧИТАТИСЯ СТУДЕНТАМ 4-Х КУРСІВ,

МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ,

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2010-2011 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ  

 • Загальні питання судово-медичної танатології. Процес вмирання та смерть. Клінічна та біологічна смерть, їх діагностика. Ранні та пізні трупні явища. Діагностика давності настання смерті. Огляд тупа на місці його виявлення. Завдання лікаря-спеціаліста в галузі судової медицини під час огляду трупа на місці його виявлення.

доц. Федотова І.А.

 • Експертиза живих осіб. Встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень.

доц. Бондар C.C.

 • Судово-медична експертиза речових доказів. Загальні відомості про речові докази. Роль лікаря-спеціаліста в галузі судової медицини у виявленні речових доказів під час огляду місця події, їх описання та вилучення. Судово-медична експертиза крові та сперми.

доц. Шевчук В.А.

 • Загальні питання судово-медичної травматології. Фактори зовнішнього середовища, від дії яких виникають травми. Наслідки травм. Опис ушкоджень. Ушкодження тупими предметами. Класифікація тупих предметів. Садна, синці, забиті рани. Переломи кісток. Загальні питання черепно-мозкової травми.

проф. Михайличенко Б.В.,

 

 • Судово-медична токсикологія: загальні відомості про отрути та отруєння, класифікація отрут, діагностика отруєнь їдкими, кров’яними, деструктивними, нервово-функціональними отрутами. Отруєння етанолом та його сурогатами. Діагностика наркоманії. Отруєння грибами.

ас. Біляков А.М.

 • Медичне законодавство в системі соціального регулювання медичної діяльності. Поняття та склад медичних правовідносин.

ас. Хміль І.Ю.

 • Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Морально-етичні аспекти лікарської діяльності.

ас. Комаров О.І.

ас. Федорушко Н.М.

 • Правове регулювання окремих видів медичної діяльності. Медична допомога та медичне втручання за законодавством України.

ас. Комаров О.І.

ас. Хміль І.Ю.

 • Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин.

ас. Федорушко Н.М.

 • Юридична відповідальність медичних працівників за професійно-посадові правопорушення. Судово-медична експертиза у випадку «лікарських справ» і причини їх виникнення.

ас. Хміль І.Ю.

 


ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

«СУДОВА МЕДИЦИНА, МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО»,

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-Х КУРСІВ, МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ,
ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ  

 •  

Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в Україні. Огляд трупа на місці події.

 •  

Судово-медична танатологія. Судово-медичний розтин трупа (демонстрація). Складання акту судово-медичного дослідження трупу.

 •  

Судово-медичний розтин трупу у випадку наглої смерті. Самостійний розтин трупу. Травматична смерть новонароджених. Складання акту судово-медичного дослідження трупу.

 •  

Судово-медична експертиза живих осіб. Встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я та віку. Судово-медична експертиза спірних статевих станів та статевих злочинів.

 •  

Загальні питання судово-медичної травматології. Ушкодження тупими предметами. Судово-медична експертиза травматизму та транспортної травми.

 •  

Ушкодження гострими предметами. Судово-медичне обґрунтування механізму травми та причини смерті при ушкодженнях тупими та гострими предметами.

 •  

Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень. Судово-медичне обґрунтування механізму травми та причини смерті від дії вогнепальної зброї.

 •  

Судово-медична експертиза механічної асфіксії. Судово-медичне обґрунтування механізму травми та причини смерті від різних видів механічної асфіксії.

 •  

Судово-медична експертизи речових доказів. Експертиза крові, волосся та виділень організму.

 •  

Медичне законодавство в системі соціального регулювання медичної діяльності. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин.

 •  

Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні та інших державах. Морально-етичні аспекти лікарської діяльності.

 •  

Правове регулювання надання певних видів медико-санітарної допомоги. Медична допомога та медичне втручання за законодавством України.

 •  

Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників.

 •  

Юридична відповідальність медичних працівників за професійно-посадові правопорушення в охороні здоров’я.

 •  

Кримінальна відповідальність медичних працівників за професійно-посадові злочини в охороні здоров’я.

 •  

Підсумковий модульний контроль.

 


Перелік питань для підготовки студентів

до підсумкового модульного контролю

«СУДОВА МЕДИЦИНА»

 1. Судова медицина як наука. Судово-медична експертиза. Експерт, судово-медичний експерт, лікар-експерт.
 2. Етапи розвитку судової медицини. Особливості сучасного V етапу.
 3. Роль судово-медичної експертизи в роботі органів правосуддя та охорони здоров"я.
 4. Внесок видатних вчених: професорів Мінакова П.А., Громова С.О., Бокаріуса М.С., Райського М.І., Оболонського М.О., Попова М.В., Сапожникова Ю.С., Концевич І.О., Рубіжанського А.Ф., Фадєєва А.М. в розвиток судової медицини.
 5. Організація судово-медичної служби в Україні відповідно до чинного законодавства. Нормативно-правові акти, що регламентують проведення судово-медичної експертизи.
 6. Організація судово-медичної служби в Україні. Структура бюро судово-медичної експертизи. Функції його підрозді­лів.
 7. Права, обов’язки та відповідальність судово-медичного експерта та лікаря-експерта при виконанні ним експертних функцій. Гарантії незалежності експерта.
 8. Об’єкти та види судово-медичних експертиз. Організація проведення судово-медичних експертиз та досліджень: їх призначення, документа­ція та її складові.
 9. Трупи, які підлягають судово-медичному розтину. Судово-медич­ний та патологоанатомічний розтин, їх особливості.
 10. Поняття "смерть". Судово-медична класифікація смерті. Визначення категорії, виду та роду смерті. Роль судово-медичного експерта у встановленні роду насильницької смерті. 3.Поняття про танатологію. Загальна, спеціальна та молекулярна танато­логія.
 11. Патофізіологія процесу вмирання. Термінальний стан. Швидка та агональна смерть.
 12. Клінічна та біологічна смерть, їх діагностика. Уявна смерть.
 13. Використання органів і тканин для трансплантації. Правові та медичні аспекти. "Мозкова смерть".
 14. Трупні плями та їх судово-медичне значення.
 15. Трупне заклякання, теорії його виникнення. Судово-медичне зна­чення.
 16. Трупне охолодження та трупне висихання. Судово-медичне значення.
 17. Аутоліз та його прояви у внутрішніх органах.
 18. Трупне гниття: механізм розвитку, прояви.
 19. Ентомофауна трупа та її судово-медичне значення.
 20. Пізні трупні явища. Природна та штучна консервація трупа. Судово-медичне значення.
 21. Загальні правила, порядок та етапи судово-медичного розтину трупа. Документація. Лікарське свідоцтво про смерть.
 22. Особливості дослідження трупа невідомої особи.
 23. Судово-медичні критерії визначення давності настання смерті: за трупними ознаками, суправітальними реакціями та результатами лабораторних досліджень.
 24. Роль лікаря-спеціаліста в галузі судово-медичної експертизи під час огляду трупа на місці його виявлення. Фази огляду місця події.
 25. Нагла (раптова) смерть. Визначення, медико-соціальне значення. Фактори ризику.
 26. Раптова смерть від серцево-судинних захворювань. Гостра та хро­нічна ішемічна хвороба серця.
 27. Раптова смерть у дитячому віці. Синдром раптової дитячої смерті.
 28. Раптова смерть від захворювань органів дихальної системи.
 29. Раптова смерть від захворювань органів ЦНС та інфекційних захворювань.
 30. Особливості судово-медичного дослідження трупа новонародженого. Встановлення новонародженості.
 31. Судово-медичне вирішення питань, що виникають при дослідженні трупа новонародженого.
 32. Причини смерті новонародженого. Травматична смерть новонародженого. Дітовбивство.
 33. Експертиза живих осіб: приводи призначення, особливості проведення та докумен­тація. Юридична класифікація та експертні критерії ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
 34. Тяжкі тілесні ушкодження, їх ознаки, особливості проведення експертизи.
 35. Тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя.
 36. Судово-медична експертиза статевих злочинів.
 37. Судово-медична експертиза спірних статевих станів.
 38. Судово-медична експертиза стану здоров’я: агравація, симуляція, дисимуляція, штучні та удавані хвороби, самокалічення членів.
 39. Поняття „травма”. Фактори зовнішнього середовища, які діють на ор­ганізм. Класифікація ушкоджень. Анатомічні та функціональні ушкодження. Травматизм та його види. Особливості опису ушкоджень шкіри.
 40. Ушкодження тупими предметами, їх класифікація, механізм дії.
 41. Садно, його судово-медичне значення.
 42. Синець, його судово-медичне значення.
 43. Забита рана, її судово-медичне значення.
 44. Переломи плоских та трубчастих кісток, які виникли від дії тупих твердих предметів.
 45. Черепно-мозкова травма: її види - імпресійна, прискорення, дифузне аксональне ушкодження.
 46. Особливості ушкоджень при падінні з висоти власного росту /на площині/ та при падінні тіла з висоти.
 47. Особливості ушкоджень при рейковій травмі.
 48. Автотравма, класифікація. Особливості ушкоджень при зіткненні автомобіля з пішоходом.
 49. Різана, колота рана, їх особливості, пов’язані з родом насильницької смерті. Визначення ходу ранового каналу.
 50. Колото-різана рана.
 51. Рубана рана.
 52. Основні причини смерті від дії тупих твердих та гострих предметів, їх обґрунтування.
 53. Судово-медичне встановлення зажиттєвості тілесних ушкоджень гісто­логічними, гістохімічними та біохімічними методами.
 54. Класифікація ручної стрілецької зброї. Устрій бойового патрону та механізм пострілу. Додаткові фактори пострілу. Кінетична енергія кулі.
 55. Механізм дії кулі на тіло людини залежно від кінетичної енергії. Гідродинамічна дія.
 56. Ознаки пострілу впритул. Ознаки самогубства з застосуванням вогнепальної зброї.
 57. Ознаки пострілу з близької та неблизької відстані.
 58. Ушкодження дробом. Устрій мисливського патрона. Визначення дис­танції пострілу.
 59. Особливості кульових ушкоджень плоских та трубчастих кісток. Визначення напряму ранового каналу та послідовності пострілів.
 60. Значення лабораторних методів досліджень при експертизі вогнестрільних ушкоджень.
 61. Асфіксія, визначення поняття, класифікація видів, зажиттєвий перебіг. Стадії повернення до життя з асфіктичного стану.
 62. Загальноасфіктичні ознаки, їх судово-медичне значення.
 63. Повішення та його діагностичні ознаки.
 64. Задушення петлею.
 65. Задушення руками.
 66. Закриття отворів рота і носа.
 67. Смерть від механічної асфіксії в результаті попадання сторонніх предметів і блювотних мас у дихальні шляхи.
 68. Здавлення грудей і живота.
 69. Судово-медична діагностика смерті від утоплення.
 70. Місцева дія на організм високої температури. Опіки шкіри від дії різних термічних факторів. Особливості дослідження обгорілих тру­пів. Ознаки зажиттєвості потрапляння тіла у вогонь.
 71. Загальна дія на організм високої температури. Перегрівання. Соняч­ний удар.
 72. Місцева дія холоду. Обмороження.
 73. Загальна дія холоду. Смерть від переохолодження. Особливості дослідження замерзлих трупів.
 74. Смерть від дії технічного струму. Механізм дії на організм людини. Петлі току. Судово-медична діагностика електроміток.
 75. Ушкодження атмосферною електрикою.
 76. Судово-медична експертиза дії іонізуючого випромінювання.
 77. Місцева дія іонізуючого випромінювання
 78. Загальна дія іонізуючого випромінювання. Обґрунтування причини смерті.
 79. Лазерна травма. Механізм дії лазерного випромінювання.
 80. Судово-медична експертиза дії різко зміненого тиску. Баротравма.
 81. Поняття “отрута”. Умови дії отрут. Класифікація отрут і отруєнь. Судово-медичні джерела діагностики отруєнь. Правила вилучення внутрішніх органів для судово-токсикологічного дослідження.
 82. Отруєння корозивними отрутами.
 83. Деструктивні отрути. Отруєння органічними та неорганічними сполу­ками ртуті.
 84. Отруєння окисом вуглецю.
 85. Отруєння речовинами, що утворюють метгемоглобін.
 86. Отруєння миш’яком
 87. Отруєння талієм.
 88. Функціональні отрути. Класифікація, Особливості діагностики причини смерті.
 89. Отруєння органічними сполуками фосфору.
 90. Отруєння ціанистими сполуками.
 91. Отруєння снодійними засобами.
 92. Отруєння етиловим спиртом.
 93. Отруєння сурогатами алкоголю.
 94. Отруєння наркотиками /морфін, героїн, опій, кокаїн тощо/.
 95. Наркотичні гриби
 96. Отруєння стрихніном, атропіном.
 97. Отруєння грибами.
 98. Судово-медична оцінка розладу здоров’я у разі харчового отруєння та харчової токсикоінфекції. Справжні та несправжні харчові отруєння. Харчові токсикоінфекції та бактеріальні інтоксикації. Харчові мікотоксикози.
 99. Розлад здоров’я від дії бактерій, вірусів, грибків, пріонів. Судово-медична оцінка.
 100. Особливості судово-медичної експертизи у разі дії біологічних чинників. Джерела діагностики.
 101. Поняття про речові докази, класифікація. Правила вилучення та нап­равлення речових доказів на експертизу. Організація проведення експертизи речових доказів біологічного походження.
 102. Особливості слідів крові на місці події. Основні питання, які вирішують при дослідженні слідів крові.
 103. Встановлення наявності крові, орієнтовані та доказові методи.
 104. Визначення індивідуальної належності крові в плямі. Сутність методів "покривного скла", реакції абсорбції-елюції.
 105. Геномна дактилоскопія.
 106. Визначення видової, статевої належності крові та давності утво­рення слідів крові.
 107. Дослідження волосся. Питання, які вирішують при експертизі цього об’єкта.
 108. Методи дослідження плям сперми.
 109. Організація проведення медико-криміналістичних досліджень: методи, мета та об’єкти.
 110. Фотографічні методи досліджень - наукова, кольорова, стереоскопічна, досліджувальна та мікрофотографія.
 111. Оптичні методи дослідження: стереомікроскопія, фазово-контрастна, растрова електронна мікроскопія.
 112. Рентгенологічні дослідження в судовій медицині.
 113. Дослідження об’єктів в ультрафіолетових, інфрачервоних променях. Люмінесцентні дослідження.
 114. Методи визначення металізації в ушкодженнях шкіри: ко­льорові хімічні реакції; метод кольорових відбитків, електрографічне дослідження.
 115. Сучасні методи визначення мінерального складу об’єктів судово-медичної експертизи - емісійний спектральний аналіз, атомно-абсорбційна спектрофотометрія, нейтронно-активаційний аналіз.
 116. Ідентифікаційні дослідження знарядь травми: порівняльне, трасологічне, профілографічне.
 117. Судово-медичні експертні можливості ідентифікації за кістковими залишками та черепом (метод фотосуміщення, метод АГІ, кореляційний аналіз, комп’ютерні технології).

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література

 1. Концевич І.О., Михайличенко Б.В. Судова медицина. - К.:МП Леся, 1997. – 656 с.
 2. Завальнюк А.Х. Судова медицина: Курс лекцій. - Тернопіль:Укрмедкнига, 2000.- 648 с.
 3. Судова медицина: навчально-методичний посібник / За ред. Б.Михайличенка. - К.:МП Леся, 2001. – 416 с

Допоміжна література

 1. Руководство к практическим занятиям по судебной медицине / Под ред. Концевич И.А. // К.: Выща школа, 1988.-328 с.
 2. Кримінальний кодекс України (станом на 5 квітня 2001 р).
 3. Кримінально-процесуальний кодекс України (станом на 21 червня 2001 р).
 4. Закон ”Про судову експертизу”, 1994.
 5. «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 1992.
 6. Наказ № 6 МОЗ " Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України”, 1995.
 7. Бабанин А.А., Соколова И.Ф. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний // Симферополь, 2001.- 206 С.
 8. Бойко С.О. Судово-медична експертиза визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень// Ужгород, 2003.-225 С.
 9. Герасименко О. Тлумачний та російсько-український словники з судової медицини. - Донецьк, 1999.- 292 с.
 10. Завальнюк А.Х. Тлумачний словник судово-медичних термінів. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - 351 с.
 11. Кулик О.Ф., Бачинський В.Т., Савка І.Г., Ванчуляк О.Я. Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті.//Чернівці, 2005. – 211 С.
 12. Федорчук-Незнакомцева Є.П., Павлович В.Г. Посібник з судово-медичної танатології. - Київ, 1998.- 46 с.
 13. .Яланський О.В., Воробйов Ю.В., Яланська Л.О., Воробйов М.Ю. Судово-медичне дослідження трупа. - Полтава, 2000.- 240 с.

 

 


 

Перелік питань для підготовки студентів

до підсумкового модульного контролю

«МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

 1. Медичні правовідносини: поняття, види, склад. Суб’єкти та об’єкти медичних правовідносин.
 2. Загальна характеристика права. Поняття права його ознаки, джерела, функції. Систематизація нормативних актів.
 3. Медичне законодавство та його місце в системі правових знань.
 4. Історія становлення правової регламентації медичної діяльності, щодо забезпечення прав пацієнта.
 5. Конституційне регулювання права людини на охорону здоров'я в Україні.
 6. Нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері медичної діяльності. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я».
 7. Забезпечення державної політики у сфері охорони здоров’я. Основні принципи та задачі охорони здоров’я.
 8. Міністерство охорони здоров'я України та його функції.
 9. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров'я.
 10. Всесвітня організація охорони здоров’я.
 11. Правовий статус випускників медичних вузів в період спеціалізації (інтернатура).
 12. Соціальні гарантії і компенсації випускникам ВМНЗ.
 13. Трудовий договір та порядок його укладання. Праця медичних працівників.
 14. Підстави та порядок припинення трудового договору.
 15. Робочий час та його види.
 16. Нормування робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я
 17. Правове регулювання часу відпочинку.
 18. Дисциплінарна відповідальність працівників.
 19. Матеріальна відповідальність працівників
 20. Правове регулювання трудової діяльності працівників, що поєднують роботу з навчанням.
 21. Основні права та обов’язки пацієнтів.
 22. Поняття медичної допомоги та її види за законодавством України.
 23. Правовий порядок медичного втручання.
 24. Проблеми штучного запліднення і сурогатного материнства.
 25. Право на життя i медична діяльність: питання співвідношення. Виникнення права на життя людини. Правові проблеми аборту.
 26. Правове регулювання медичного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
 27. Правове регулювання проведення медико-біологічних експериментів в Україні.
 28. Ключові правові проблеми ятрогеній i пошук шляхів їх вирішення.
 29. Співробітництво держав в галузі охорони здоров'я.
 30. Правовий статус медичних і фармацевтичних працівників - їх права та обов’язки
 31. Порядок проведення атестації лікарів.
 32. Підприємництво в медичній галузі.
 33. Правові засади здійснення діяльності у галузі народної медицини і цілительства.
 34. Права та обов’язки громадян України у сфері охорони здоров’я.
 35. Державі гарантії прав громадянам у галузі охорони здоров’я.
 36. Порядок направлення громадян на лікування за кордон.
 37. Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України.
 38. Медична документація та її значення.
 39. Правові й організаційні основи забезпечення громадян психіатричною допомогою.
 40. Правовий порядок захисту населення від інфекційних хвороб.
 41. Правовий порядок трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини. Сучасна нормативно-правова база трансплантації органів і тканин людини.
 42. Правові та організаційні основи охорони материнства і дитинства.
 43. Донорство крові та її компонентів. Основні проблеми і шляхи їх вирішення у сфері донорства.
 44. Правовий порядок застосування лікарських засобів.
 45. Поняття, види та суб’єкти медичного страхування.
 46. Профілактика СНІДу. Права та обов’язки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб.
 47. Морально-етичні аспекти лікарської етики та деонтології.
 48. Нормативно-правова база збереження лікарської таємниці. Суб'єкти збереження і об'єкт лікарської таємниці. Правомірність розголошування лікарської таємниці.
 49. Евтаназія. Декларація про евтаназії. Видова класифікація евтаназії.
 50. Несприятливі наслідки у медичній практиці, лікарські помилки, нещасні випадки.
 51. Порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян
 52. Медико-соціальна експертиза втрати працездатності. Порядок встановлення групи інвалідності
 53. Судово-медична експертиза. Основні положення про організацію проведення судово-медичної експертизи.
 54. Основні засади проведення судово-медичної експертиза у випадках «лікарських справ».
 55. Судово-психіатрична експертиза.
 56. Загальні питання юридичної відповідальності медичних працівників. Поняття, склад та види правопорушень.
 57. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я населення.
 58. Поняття та види цивільно-правової відповідальності.
 59. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійно-посадових злочинів.
 60. Біоетика як комплексна наука, що займається питаннями медицини в рамках захисту прав людини.

 


 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

З КУРСУ «МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

 1. Поняття, функції і соціальне призначення держави.
 2. Поняття, ознаки функції та джерела права.
 3. Поняття і структура норми права. Юридична сила нормативних актів.
 4. Нормативний акт як головне джерело українського права. Система права.
 5. Державне регулювання охорони здоров'я i медичної діяльності як функція держави.
 6. Роль i значення лікарської етики i деонтології в загальній структурі соціального регулювання медичної діяльності.
 7. Біоетика як комплексна наука, що займається питаннями медицини в ракурсі захисту прав людини.
 8. Історико-правовий огляд нормативного регулювання охорони здоров'я.
 9. Кодифікація законодавства про охорону здоров'я.
 10. Всесвітня організація охорони здоров’я.
 11. Актуальні питання захисту прав пацієнтів.
 12. Основні напрями удосконалення організації охорони здоров'я.
 13. Право на життя i медична діяльність: питання співвідношення.
 14. Правові проблеми аборту.
 15. Морально-етичні i правові аспекти евтаназії.
 16. Медична допомога i медична послуга: співвідношення понять.
 17. Законодавче забезпечення організації діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби.
 18. Поняття поліпшеного сервісного медичного обслуговування.
 19. Виникнення права на життя людини.
 20. Правове регулювання трудової діяльності працівників, що поєднують роботу з навчанням.
 21. правове регулювання трудової діяльності медичних працівників.
 22. Програма державних гарантій забезпечення громадян України безкоштовною медичною допомогою.
 23. Поняття, види та суб’єкти медичного страхування.
 24. Фонди обов'язкового медичного страхування.
 25. Система i договір медичного страхування.
 26. Права i обов'язки страхувальника, страхової медичної організації i медичного закладу.
 27. Відповідальність сторін в системі медичного страхування.
 28. Інформована згода на медичне втручання
 29. Правове забезпечення охорони дитинства і материнства в Україні.
 30. Правове регулювання діяльності з планування сім'я та репродукції людини в Україні.
 31. Правове регулювання трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини.
 32. Правове регулювання донорство крові та її компонентів в Україні.
 33. Правовий порядок застосування лікарських засобів.
 34. Правове регулювання діяльності з наркотичними засобами та психотропними речовинами i прекурсорами.
 35. Правове регулювання проведення медико-біологічних експериментів в Україні.
 36. Правове регулювання надання психіатричної допомоги.
 37. Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу.
 38. Правові питання лікарської таємниці.
 39. Актуальні етико-правові питання клонування.
 40. Умови правомірності проведення медичних експериментів за участю людини.
 41. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих.
 42. Лікарські помилки як юридична категорія.
 43. Нещасні випадки з позиції медичного права.
 44. Місце ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів медичних втручань.
 45. Актуальні проблеми юридичної відповідальності медичних працівників.
 46. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів.
 47. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення посадових злочинів.
 48. Проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги.
 49. Експертиза тимчасової непрацездатності.
 50. Медико-соціальна експертиза.
 51. Військово-лікарська експертиза.
 52. Судово-медична експертиза.
 53. Судово-психіатрична експертиза.
 54. Медичне право в працях українських учених.
 55. Проблеми удосконалення медичного права в Україні.

ПЕРЕЛІК

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З КУРСУ «МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

 

І. – Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року. – К. 1996.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2010 року)
 3. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 року (чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2010 року)
 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2010 року)
 5. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2010 року)
 6. Кримінальний кодекс України від 1 вересня 2001 року (чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2010 року)
 7. Цивільно-процесуальний кодекс України від 7 грудня 1984 року ( чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2010 року)
 8. Кримінально-процесуальний кодекс України від 7 грудня 1984 року (чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2010 року)
 9. Кримінально-виконавчий кодекс України 2004 року (чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2010 року)
 10. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року (чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2010 року)
 11. Закон України «Про підприємництво» від 07 лютого 1991 року
 12. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року
 13. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року
 14. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 року
 15. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05 листопада 1991 року
 16. Закон України «Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» від 12 грудня 1991 року.
 17. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року
 18. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року
 19. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04 лютого 1994 року
 20. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року.
 21. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року
 22. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року
 23. Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15 лютого 1995 року
 24. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 15 лютого 1995 року
 25. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року
 26. Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 року
 27. Закон України «Про лікарські засоби» від 04 квітня 1996 року
 28. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 96 року
 29. Закон України «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 14 січня 1998 року
 30. Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» від 16 липня 1999 року
 31. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 року
 32. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06 квітня 2000 року
 33. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01 червня 2000 року
 34. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 року
 35. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року
 36. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року
 37. Закон України «Про біженців» від 21 червня 2001 року
 38. Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 5 липня 2001 року
 39. Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10 липня 2003 року
 40. Закон України «Про імміграцію» від 23 червня 2005 року
 41. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року
 42. «Клятва лікаря» затверджено Указом Президента України № 349 від 15 червня 1992 року

 

ІІ. - Литература:

 1. Б.М. Дикий, І.Г. Грижак, А.М. Щербінська, М.Н. Воляк, Н.В. Нейко. Медико-профілактичні аспекти ВІЛ-інфекції та СНІДу в лікарській практиці: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: видавництво ІФДМУ, 2007. – 236с.
 2. Герасименко О.І. Словник-довідник термінів судової медицини. – К.: Видавництво Дім «Ін Юре», 2002.- 484 с.
 3. Загальна декларація прав людини / ООН, 1948 року // «Основи загальної теорії права та держави» за ред. П.М. Рабіновича. – К. – 1994.
 4. Законодавство України про охорону здоров ? я // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000 - №2.
 5. Законодавство України про охорону здоров ? я. Коментарі та постатейні матеріали. – К. , АТІКА., 2000.
 6. Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник. – К.: Медицина, 2009. – 200 с.
 7. Концевич І.О., Михайличенко Б.В. Судова медицина. - К.:МП Леся, 1997. – 656 с.
 8. Медицинское право Украины: Учебное пособие. /Волков В.Д., Дешко Л.Н., Заблоцкий В.П. и дроку – Донецк: Дон НУ , 2005.- 268 с.
 9. Медичне право України; Збірник нормативно-правових актів /Упорядкування і наукова редакція Н.Б.Болотіна. – К.: Видавництво Дім «Ін Юре», 2001. - 412 с.
 10. Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Іншакова Г.В. Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня. –Х.: ВПП «Контраст», 2006.-296 с.
 11. Основы медицинского права. Курс лекций: Учебное пособие для вузов / Г.Р. Колоколов, Н.В. Косолапова, О.В. Никульникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 320с.
 12. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К. Качуренко. – 2-е вид. – Київ Юрінформ, 1992.
 13. Правознавство : Підручн. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредит. /За заг. ред. проф. Бабаніна А.А. – Сімферополь, 2005. - 704 с.
 14. Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизи в Україні: Навчально-методичний посібник /М.В.Банчук, В.В.Войченко, Г.А.Зарицький, О.Ю.Петрошак (за заг. редакцією проф. В.Д.Мішалова). –Київ, 2010. -243с.
 15. Сенюта І.Я. Медичне право : право людини на охорону здоров’я: Монографія. – Львів: Астролябія, 2007. – 224 с.
 16. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я., Медичне право України: Підручник/ За заг. ред. д. ю н., проф. С.Г. Стеценка., -. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.
 17. Хрестоматія з правознавства / збірних нормативних документів (склав І.П. Козінцев, Я.М. Козаченко - К., 1998 /
 18. Ясинский В.И., Бабанин А.А., Соколова И.Ф. Правовые основы деятельности медицинских и фармацевтических работников (Руководство для врачей провизоров, организаторов здравоохранения, студентов, юристов), Симферополь, 2001.–364 с.
 19. Ясінський В.І., Бабанін А.А., Соколова І.Ф. Правові основи діяльності медичних і фармацевтичних працівників: Навчальний посібник. – Сімферополь: КДМУ, 2002. - 432 с.; іл.

 

 

Тематика та питання для самостійного опрацювання

«Медичне законодавство»

Медичне законодавство в системі соціального регулювання медичної діяльності. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин.

1. Підприємництво в медичній галузі.

2. Порядок направлення громадян на лікування за кордон.

3. Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України.

4. Міністерство охорони здоров'я України та його функції .

5. Порядок проведення атестації лікарів.

6. Біоетика як комплексна наука, що займається питаннями медицини в рамках захисту прав людини.

7. Правові засади здійснення діяльності у галузі народної медицини і цілительства.

Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я. Законодавче забезпечення охорони здоров’я України. Морально-етичні аспекти лікарської діяльності.

1. Історичні етапи становлення та розвитку права на охорону здоров’я у міжнародному законодавстві.

2. Актуальність питань визначення та забезпечення права на охорону здоров’я.

3. Регламентація права на охорону здоров’я в нормативно-правових актах організацій регіонального рівня.

4. Штучне запліднення та імплантація ембріона.

5. Застосування методів стерилізації.

6. Зміна (корекція) статевої належності.

7. Добровільне штучне переривання вагітності.

8. ВООЗ.

Правове регулювання надання певних видів медико-санітарної допомоги. Медична допомога та медичне втручання за законодавством України.

1. Медична документація та її значення.

2. Правовий порядок застосування лікарських засобів.

3. Правове регулювання проведення медико-біологічних експериментів в Україні.

4. Правове регулювання діяльності з наркотичними засобами та психотропними речовинами і прекурсорами.

5. Правовий порядок захисту населення від інфекційних хвороб.

Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників в Україні.

1. Правовий статус випускників медичних вузів в період спеціалізації (інтернатура).

Соціальні гарантії і компенсації випускникам вищих медичних навчальних закладів.

2. Правове регулювання трудової діяльності працівників, що поєднують роботу з навчанням.

3. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

Правове регулювання медичних експертиз.

1. Порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.

2. Медико-соціальна експертиза втрати працездатності. Порядок встановлення групи інвалідності.

3. Судово-медична експертиза

4. Судово-психіатрична експертиза.

Правові основи медичного страхування громадян.

1. Програма державних гарантій забезпечення громадян України безкоштовною медичною допомогою.

2. Поняття i види медичного страхування.

3. Суб’єкти медичного страхування.

4. Фонди обов'язкового медичного страхування.

5. Система i договір медичного страхування.

6. Права i обов'язки страхувальника, страхової медичної організації i медичного закладу.

7. Відповідальність сторін в системі медичного страхування.

Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія.

1. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих.

2. Лікарські помилки.

3. Нещасні випадки.

4. Проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги.

5. Ятрогенна патологія: визначення, актуальність i основні причини виникнення ятрогеній; класифікація ятрогеній, місце ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів медичних втручань. Ключові правові проблеми ятрогеній i пошук шляхів їх вирішення.

Судово-медична експертиза у справах з професійно-посадових правопорушень медичних працівників.

1. Судово-медичні експертні установи.

2. Права та обов’язки судово-медичного експерта.

3. Призначення, організація і проведення комісійної судово-медичної експертизи у разі професійних і посадових правопорушень медичного персоналу.

4. Використання матеріалів експертиз для профілактики правопорушень серед медичних працівників і покращення якості лікувально-профілактичної допомоги населенню.

 

 

Теми для самостійного опрацювання

«Судова медицина»

 • Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку.
 • Правові відносини у сфері охорони здоров’я.
 • Судово-медична експертиза трупа новонародженого
 • Судово-медична експертиза травматизму та транспортної травми
 • Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії крайніх температур.
 • Судово-медична експертиза ушкоджень від дії атмосферної та технічної електрики.
 • Судово-медична експертиза ушкоджень від дії променевої енергії
 • Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії різко зміненого барометричного тиску.
 • Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії біологічних чинників.
 • Загальні відомості про отрути, механізм їх дії та основи судово-медичної діагностики отруєнь.
 • Судово-медична діагностика отруєнь різними групами отрут.


 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНО-ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

«Судебная медицина»

 

Организация судебно-медицинской экспертизы на Украине

 • Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела назначается:
 • Документ, оформляемый при проведении судебно-медицинской экспертизы по материалам дела, называется:
 • Результаты судебно-медицинской экспертизы по материалам дела оформляются в документе:
 • Может ли быть первичной судебно-медицинская экспертиза по материалам дела:
 • Заключение эксперта является обязательным для суда?
 • В качестве эксперта органом расследования, прокурором или судом может быть привлечено лицо, обладающее специальными познаниями:
 • Является ли для лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда заключение эксперта обязательным?
 • Должны ли органы расследования, прокурор или суд мотивировать свое несогласие с заключением эксперта?
 • По УПК предусмотрены следующие виды экспертиз:
 • Дополнительная экспертиза назначается:
 • Производство дополнительной экспертизы может быть поручено:
 • Повторная экспертиза назначается:
 • Производство повторной экспертизы поручается:
 • Согласно УПК судебно-медицинский эксперт имеет право:
 • В каких следственных действиях может участвовать судебно-медицинский эксперт в качестве специалиста в области судебной медицины?
 • Что входит в обязанности специалиста в области судебной медицины при его участии в следственных действиях?
 • Судебно-медицинское освидетельствование может быть проведено в отношении:
 • Может ли "Заключение эксперта" быть заменено другим документом?
 • Заведующие районными (межрайонными) и городскими отделениями бюро судебно-медицинской экспертизы в практическом, организационно-методическом и административно-хозяйственном отношении подчинены:
 • При производстве судебно-медицинской экспертизы присутствие обвиняемого:

Степени тяжести телесных повреждений

 • Назовите документ, который составляется при производстве судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени тяжести телесного повреждения:
 • Признаки тяжкого телесного повреждения:
 • Признаки тяжкого телесного повреждения:
 • Выделяют следующие степени тяжести телесных повреждений:
 • Признаками средней степени тяжести телесного повреждения являются:
 • Длительное расстройство здоровья это:
 • Признаки легкого телесного повреждения:
 • В какой роли выступает судебно-медицинский эксперт, участвуя в первоначальных и следственных действиях?
 • В чью компетенцию входит назначение проведения освидетельствования живых лиц?
 • К тяжкому телесному повреждению относится:
 • Повреждения грудных сегментов спинного мозга, сопровождающиеся тяжелым спинальным шоком, квалифицируется по признаку:
 • Факт обезображивания лица устанавливает:
 • Вопрос об изгладимости повреждений на лице решает:
 • Под изгладимостью повреждений понимают:
 • Судебно-медицинский эксперт в случае установления правоохранительными органами факта побоев, мучений и истязаний, должен установить:
 • Понятие "побои":
 • Потеря постоянных зубов (более1) квалифицируется по признаку:
 • Переломы костей носа без нарушения носового дыхания квалифицируются по признаку:
 • Понятие "общая трудоспособность" подразумевает:
 • Определение стойкой утраты трудоспособности должно производиться после:
 • Перелом одного ребра наиболее часто квалифицируется как:
 • Степень тяжести повреждения подколенной артерии у больного, выписанного из стационара через 2 недели после оказания квалифицированной медицинской помощи, квалифицируется как:
 • Сужение пищевода в результате ожога, затрудняющее прохождение пищи, квалифицируется по признаку:
 • Под потерей руки понимают:
 • Под потерей ноги понимают:
 • Степень тяжести при потере одного глаза квалифицируют по признаку:
 • Степень тяжести при полной потере слуха на одно ухоквалифицируют по признаку:
 • Нарушение функции кисти в результате травмы квалифицируется по признаку:
 • Степень тяжести травматической ампутации глаза, функция которого была утрачена до травмы, определяется по признаку:
 • Какие из повреждений выявляют только в месте травмы:
 • Дно ссадины в первые 12 часов после ее возникновения расположено:
 • Дно ссадины в первые 12 – 24 часа после ее возникновения расположено:
 • Дно ссадины в первые 2-3 суток после ее возникновения расположено:
 • При самоповрежедении огнестрельным оружием раны преимущественно располагаются в области:
 • Понятие "членовредительство":
 • Под "аггравацией" понимают:
 • При внутреннем исследовании трупа обнаруживают такие общеасфиктические признаки:
 • Утрата трудоспособности может быть:
 • Предотвращение смертельного исхода, обусловленное оказанием медицинской помощи при оценке опасности повреждений для жизни не учитывается:
 • Опасными для жизни повреждениями являются те, которые:

Половые состояния

 • В отношении каких лиц женского пола не производится судебно-медицинская экспертиза определения половой зрелости?
 • Для установления половой зрелости у лиц женского пола значение имеют:
 • Половая зрелость у лиц женского пола – это:
 • Может ли сохраниться способность к оплодотворению у лиц, не способных к половому сношению?
 • Судебно-медицинская экспертиза половых состояний у мужчин производится:
 • Установление давности разрывов девственной плевы затруднительно в сроке:
 • Как происходит заживление девственной плевы?
 • Судебно-медицинская экспертиза по делам, связанным с определением репродуктивной способности назначается с целью:
 • Понятие - изнасилование:
 • Говорит ли о половом сношении обнаружение свежих разрывов девственной плевы и спермы во влагалище?
 • Кто устанавливает факт развратных действий?
 • Возможна ли диагностика венерического заболевания при судмедэкспертизе трупа?
 • Достоверные признаки беременности:
 • Для установления срока беременности необходимо учитывать:
 • Можно ли установить срок беременности по морфологическому составу секрета молочной железы?

Скоропостижная смерть

 • Наступлению скоропостижной смерти могут способствовать /провоцировать/:
 • У детей раннего возраста скоропостижная смерть может быть обусловлена:
 • Места наиболее частой локализации процесса при ОРВИ у детей раннего возраста:
 • Факторы, способствующие скоропостижной смерти от ОРВИ детей раннего возраста:
 • Морфологическими признаками острой коронарной недостаточности являются:
 • Макроскопические признаки смерти от ХИБС:
 • Причиной смерти при эпилептическом статусе являются:
 • Основными признаками гипертонической болезни являются:
 • Наиболее частой причиной скоропостижной смерти при туберкулезе легких могут быть:
 • Для скоропостижно смерти характерны такие признаки:
 • Наступлению скоропостижной смерти способствуют такие факторы риска:
 • При смерти от пневмонии легкие:

Танатология

 • Куда вводят термометр для проведения термометрии трупа ?
 • Где можно обнаружить трупное высыхание?
 • Трупы новорожденных по сравнению с трупами взрослых людей остывают:
 • Что позволяет определить наличие трупных пятен на разных поверхностях тела?
 • Что применяется для исследования трупных пятен?
 • Через какое время после смерти можно обнаружить трупные пятна при асфиксии, если труп находится при комнатной температуре?
 • От чего зависит скорость трупного окоченения?
 • Как развивается трупное окоченение у лиц атлетического телосложения?
 • Как развивается трупное окоченение у детей и лиц пожилого возраста?
 • Как развивается трупное охлаждение при смерти от сепсиса?
 • Как развивается трупное окоченение при отравлении фосфором?
 • Как развивается трупное окоченение при отравлении бледной поганкой?
 • Что является проявлением гнилостных изменений трупа?
 • Как развивается гниение трупов мертворожденных?
 • Как развивается гниение трупов тучных субъектов по сравнению с трупами худых субъектов?
 • Что способствует мумификации?
 • Что способствует развитию жировоска?
 • К особенным признакам при внешнем осмотре трупа неизвестного относят:
 • При исследовании трупа неизвестного лица устанавливают:
 • При исследовании трупов неизвестных лиц большое значение имеет опи­сание стоматологического статуса и составление зубной формулы по­тому что:
 • При составлении зубной формулы описывают:
 • Судебно-медицинское установление личности трупа неизвестной личности базируется на:
 • Чем обусловлены особенности судебно-медицинского исследования трупов неизвестных лиц?
 • При судебно-медицинском исследовании трупов неизвестных лиц устанавливают:
 • Какой дополнительный документ составляется в процессе исследования трупа неизвестного лица:
 • При наружном исследовании трупа при описании одежды отмечают:
 • При исследовании трупов неизвестных лиц составляется словесный портрет, отображающий:
 • К особенным признакам при внешнем осмотре трупа неизвестного относят:
 • При исследовании трупа неизвестного лица устанавливают:
 • По стоматологическому статусу при исследовании трупов неизвестных лиц устанавливают:
 • При составлении зубной формулы описывают:
 • Судебно-медицинское исследование трупа неизвестной личности базируется на:
 • Особенности судебно-медицинского исследования трупов неизвестных лиц обусловлены:
 • Судебно-медицинское исследование трупов неизвестных лиц имеет такие особенности:
 • Какой дополнительный документ составляется при исследовании трупа неизвестного лица:
 • При наружном исследовании трупа при описании одежды отмечают:
 • При исследовании трупов неизвестных лиц: составляется словесный портрет, который отображает:
 • Трупное окоченение развивается сверху вниз, а исчезает снизу – вверх?
 • Видами естественной консервации трупа являются:
 • Основными этапами наружного осмотра трупа являются:
 • Основными этапами внутреннего исследования трупа являются:
 • Перед началом вскрытия суд-мед эксперт (врач-эксперт) производит:
 • Во время вскрытия трупа производят забор материала для таких лабораторных исследований как:
 • При описании каждого органа должно быть указано все ниже перечисленное, кроме:
 • При составлении суд-мед диагноза отмечают:
 • При составлении врачебного свидетельства о смерти врачом последовательно должны быть определены и записаны:
 • Врачебное свидетельство о смерти может быть выдано врачом на основании:
 • Трупные пятна образуются в результате:
 • Стадия гипостаза в развитии трупных пятен характеризуется следующими признаками:
 • Вторая стадия в развитии трупных пятен называется:
 • Первая стадия в развитии трупных пятен называется:
 • Вторая стадия в развитии трупных пятен характеризуется:
 • Третья стадия развития трупных пятен характеризуется следующими признаками:

Осмотр трупа на месте его обнаружения

 • Какие вопросы решает эксперт на месте происшествия ?
 • Кто составляет протокол осмотра места происшествия?
 • Кто проводит осмотр трупа на месте его обнаружения?
 • Кто должен присутствовать при осмотре трупа на месте его обнаружения?
 • В случае участия судебно-медицинского эксперта в осмотре трупа на месте обнаружения его участие во вскрытии трупа и определении причины смерти:
 • При осмотре места происшествия обычно выделяют такие стадии:
 • Детальный наружный осмотр трупа врач производит в такой стадии осмотра места происшествия как:
 • На месте происшествия время наступления смерти может быть определено путем исследования:
 • Если время наступления смерти неизвестно, то на месте происшествия наиболее точно можно его определить путем исследования:
 • При составлении протокола осмотра места происшествия врач-эксперт :
 • Какие вопросы могут быть решены специалистом в области судебной медицины при осмотре трупа на месте его обнаружения:
 • Что изучают при статической стадии осмотра трупа на месте его обнаружения?
 • Что изучают при динамической стадии осмотра трупа на месте его обнаружения?

Травматическая смерть новорожденных

 • Наиболее частой причиной смерти при пассивном детоубийстве являются:
 • Признаками не оказания надлежащей помощи новорожденному являются:
 • Во время родов при самопомощи роженица может причинить ребенку такие повреждения:
 • Для родовой травмы головки характерно:
 • Причинами смерти при активном детоубийстве могут быть:
 • Инстанционность судебно-медицинской экспертизы предусматривает ее проведение:
 • Судебно-медицинское исследование трупов новорожденных отличается от исследования трупов
 • взрослых лиц:
 • При исследовании трупов новорожденных могут быть разрешены следующие вопросы:
 • П ризнаками новорожденности являются:
 • Основными показателями доношенности плода являются:
 • Зрелость новорожденного определяется по таким признакам:
 • Точки окостенения, которые именуются как ядра Бекляра формируются:
 • При наружном исследовании трупа новорожденного ребенка, который родился живым, наблюдаются:
 • При установлении живорожденности судебно-медицинские эксперты обя­зательно выполняют пробы на живорожденность, к которым относят:
 • Легкие живорожденного ребенка характеризуются такими показателями:
 • При судебно-гистологическом исследовании легких живого новорожденного ребенка наблюдают:
 • Судебно-гистологическое исследование легких мертворожденного показывает, что:
 • При проведении легочной пробы Галена-Шрейера используется комплекс, который включает:
 • При проведении легочной плавательной пробы легкие будут плавать в случаях:
 • Для проведения желудочно-плавательной (гидростатической) пробы выде­ляют комплекс, который включает:
 • Внутриутробный возраст плода определяется
 • Сколько времени прожил новорожденный ребенок, если воздух содержится в желудке и в верхнем отделе
 • тонкого кишечника?
 • Условно жизнеспособным новорожденным ребенком считают:
 • Травматическая смерть новорожденного может быть как:
 • Детоубийство считается в таких случаях:
 • Детоубийство может быть:
 • Наиболее частой причиной смерти при пассивном детоубийстве являются:
 • Признаками неоказания надлежащей помощи новорожденному являются:
 • Во время родов при самопомощи роженица может причинить ребенку такие повреждения:
 • Для родовой травмы новорожденного характерно:
 • Причинами смерти при активном детоубийстве могут быть:
 • При исследовании трупов новорожденных могут быть разрешены следующие вопросы:
 • Признаками новорожденности являются:
 • Показателями доношенности плода являются:
 • Зрелость новорожденного определяется по признакам:
 • Точки окостенения, которые именуются как ядра Бекляра, формируются:
 • При наружном исследовании трупа новорожденного ребенка, который родился живым, наблюдаются:
 • При установлении живорожденности обя­зательно выполняют пробы на живорожденность, к которым относят:
 • Легкие живорожденного ребенка характеризуются такими показателями:
 • При судебно-гистологическом исследовании легких живорожденного ребенка наблюдают:
 • Что такое кефалогематома?
 • Для установление новорожденности достаточно:
 • Для определения живорожденности проводят следующие пробы:
 • Может ли ребенок родиться зрелым, но недоношенным?

Повреждение острыми предметами

 • Основным признаками колотой раны являются:
 • Основные признаки резаной раны:
 • При повреждении колюще-режущим предметом наложения текстильных волокон и клеточных элементов в основном сосредоточено на:
 • Причиной смерти при резаных повреждениях в области шеи может быть:
 • Действие обушка толщиной более 2 мм колюще-режущего орудия проявляется:
 • Длина основного разреза колото-резаной раны при полном погружении зависит от:
 • Дополнительный разрез может возникать:
 • Признаки действия затупленного конца колющего орудия:
 • Концевые отделы раневых каналов колото-резаных повреждений в паренхиматозных органах исследуют:
 • Основным признаком рубленного повреждения:
 • Основными признаком ран, причиненных осколками стекла:
 • Раны, причиненные ножницами с сомкнутыми браншами имеют характер:
 • Для установления наличия микрочастиц металла клинка колющего предмета в ране применяются:
 • Исследование на наличие металлов на краях колото-резаных ран целесообразно применять:
 • Рана веретенообразной формы с ровными, неосадненными краями и острыми углами является
 • Как измеряют длину резаной раны?
 • Для самоповреждения режущим предметом характерно:
 • Пятна Минакова встречаются при:
 • При действии лезвия рубящего предмета на кости возникают следующие повреждения:
 • При осмотре и описании трупа на месте происшествия отмечают:
 • Для резаных ран, причиненных собственной рукой характерны:
 • В колото резаной ране выделяют:
 • В колото- резаной ране на коже выделяют:
 • Рубленные раны наносят:
 • Основным признаком рубленных ран является:

Повреждения тупыми предметами

 • К рельсовой травме относится:
 • При перекатывании через тело колеса рельсового транспорта повреждения причиняют:
 • Полоса давления на коже при переезде колесом рельсового транспорта образуется от действия:
 • Более широкая часть полосы давления от колеса при разделении тела остается на:
 • Повреждения, возникающие при первичном удар при железнодорожной травме, делят на :
 • Признаки прижизненности повреждений при переезде колесом рельсового транспорта обнаруживаются:
 • При столкновении движущегося поезда с человеком выделяют такие повреждения:
 • Разделение тела при переезде колесом рельсового транспорта происходит по:
 • Вершина зубцов по краю линии отделения в треугольных лоскутах кожи при переезде колесом рельсового транспорта направлена в сторону:
 • Направление отслойки эпидермиса на полосе обтирания при переезде колесом рельсового транспорта указывает в сторону:
 • На дороге ближе к месту столкновения автомобиля с пешеходом расположены:
 • В каком из случаев возникшие повреждения не будут являться автотравмой?
 • Образование каких переломов, длинных костей нижних конечностей, наиболее типично для удара
 • бампером автомобиля при скорости до 60 км/час?
 • Что определяет специфичность повреждений возникающих при столкновении автомобиля с человеком?
 • Какой из видов автотравмы встречается наиболее часто?
 • Какой из механизмов образования повреждений является основным в формировании морфологии травмы от переезда колесом автомобиля?
 • Наиболее часто отпечаток рисунка протектора колеса автомобиля на теле образуется в виде:
 • К образованию каких переломов костей черепа приводит перекатывание колеса автомобиля через голову?
 • На какой поверхности тела, как правило, преобладают телесные повреждения у водителя?
 • Бампер-перелом – это:
 • При столкновении пешехода с легковым автомобилем бампер-перелом - это:
 • Какой вид травматизма не относится к дорожно-транспортному?
 • Что относится к факторам внешнего воздействия, приводящим к образованию повреждений?
 • Что является видом травматического воздействия?
 • Какие явления не наблюдаются при трении?
 • Передает ли кровоподтек форму травмирующего предмета?
 • В результате каких превращений кровоподтек на коже приобретает зеленое окрашивание?
 • В каких областях кровоподтеки могут не менять своей окраски?
 • Укажите форму раны головы, возникшей при действии тупого предмета со сферической поверхностью
 • О каком характере раны свидетельствуют ее относительно ровные края с незначительным осаднением и кровоподтечностью и тканевыми перемычками в глубине?
 • О каком характере раны свидетельствуют следующие особенности ее краев - неровные, размозженные,
 • осадненные, кровоподтечные с наличием тканевых перемычек?
 • При каких условиях возникают компресионные переломы шейных позвонков?
 • При каких условиях возникает террасовидный перелом костей черепа?
 • Приложение силы в какую из перечисленных областей реже всего сопровождается образованием
 • противоударных повреждений?
 • Контактные повреждения в случаях вертикального падения при приземлении на стопы располагаются в области:
 • При координированном падении наиболее часто приземление тела происходит на:
 • Переломы позвоночника по компрессионному механизму встречаются при падении с высоты с приземлением:
 • При черепно-мозговой травме противоударные повреждения возникают при:
 • Определение прижизненности травмы может быть установлено:
 • Давность механической травмы при исследовании трупа - это:

Механическая асфиксия

 • Сколько времени обычно длится острая механическая асфиксия со смертельным исходом?
 • Сколько стадий выделяют в развитии острой механической асфиксии с летальным исходом?
 • Какая из перечисленных стадий развития острой механической асфиксии является начальной?
 • Какой из видов асфиксий не связан с механическим препятствием дыханию?
 • В какой стадии острой механической асфиксии происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация?
 • Что наблюдается в четвертой стадии механической асфиксии?
 • В первой стадии течения асфиксии наблюдается:
 • В какой стадии механической асфиксии обычно наступает потеря сознания?
 • Какая петля наиболее часто встречается при повешении?
 • Какие признаки странгуляционной борозды характерны для повешения?
 • Повешение может осуществляться только при вертикальном положении тела?
 • Что наблюдается при гистологическом исследовании кожи прижизненной странгуляционной борозды?
 • Где как правило располагается странгуляционная борозда при повешении?
 • Что является общеасфиктическим признаком при повешении?
 • Какие признаки странгуляционной борозды характерны для удавления петлей?
 • При каком виде механической асфиксии может фактически отсутствовать видовой (специфический) признак?
 • При смерти от механической асфиксии через повешение выявляют:
 • При удавлении незатягивающейся петлей какой признак странгуляционной борозды будет отсутствовать?
 • Удавление руками может быть как самоубийством так и несчастным случаем?
 • Что является видовым признаком механической асфиксии от удавления петлей?
 • Наличие выраженных признаков пребывания тела в воде обязательно для диагностики утопления?
 • Что не должно выявляться при истинном утоплении в воде?
 • Диагностическим признаком утопления, является выявление диатомового планктона в:
 • Признаками пребывания трупа в воде являются:
 • Признаками прижизненного попадания тела в воду являются:
 • Проявление мацерации кистей и стоп в виде «перчатки смерти» при температуре 20 гр. начинается
 • через:
 • Признаками компрессионной асфиксии являются:
 • Признаками прижизненного попадания инородного тела в дыхательные пути есть:
 • Признаками аспирации рвотными массами являются:
 • Карминовый отек легких это:
 • Экхимотическая маска выявляется на:
 • Пятна Рассказова-Лукомского представлены в виде:
 • Признаками быстро наступившей смерти являются:
 • Прижизненность странгуляционной борозды можно установить:
 • Прижизненность странгуляционной борозды можно установить:
 • Смерть от воздушной эмболии может наступить при:
 • При наружном исследовании трупа обнаруживают такие общеасфиктические признаки:

Экспертиза огнестрельных повреждений

 • Что называется калибром нарезного оружия?
 • Что называется калибром газового оружия?
 • Основные компоненты, выделяющиеся при сгорании бездымного пороха:
 • Что оказывает химическое действие при выстреле?
 • Что является признаком входного огнестрельного отверстия?
 • Обычный признак типичного выходного огнестрельного отверстия:
 • Что является признаком выстрела в упор?
 • Что является признаком выстрела с неблизкой дистанции?
 • Что является основным признаком выстрела с близкой дистанции?
 • Выделяют следующие пояса действия пули:
 • Выделяют следующие пояса действия пули:
 • Разрывы кожи в зоне входного отверстия при выстреле в упор чаще возникают в области:
 • Какой вид имеет входное пулевое отверстие на трубчатых костях?
 • Какой вид имеет входное пулевое отверстие на плоских костях?
 • Для действия дроби на дистанции более 5 м характерно:
 • Какие ранения наблюдаются при ранении осыпью дроби?
 • Что можно определить по ободку обтирания?

Действие температур

 • Морфологические признаки, свидетельствующие о прижизненном пребывании в очаге пожара:
 • Признак, свидетельствующий о прижизненном пребывании в очаге пожара:
 • Морфологические признаки, свидетельствующие о прижизненном пребывании в очаге пожара:
 • Смертельной концентрацией карбоксигемоглобина в крови является:
 • Можно отличить костную золу от золы, образующейся при сжигании топлива, применяя методы исследования:
 • Число степеней отморожения:
 • Условиями внешней среды, способствующими действию низкой температуры, являются:
 • Морфологические признаки при смерти от общего переохлаждения организма, выявляемые при судебно-медицинском исследовании:
 • Морфологические признаки при смерти от общего переохлаждения организма, выявляемые при судебно-медицинском исследовании:
 • Признаки при смерти от общего переохлаждения организма, выявляемые при судебно-медицинском исследовании:
 • Признаками смерти от переохлаждения являются:
 • О посмертном происхождении переломов костей черепа при исследовании замерзших трупов свидетельствуют:
 • Исследование обледеневших трупов следует проводить:
 • В развитии отморожений выделяют периоды:
 • Характерными признаками смерти от переохлаждения являются:
 • Характерными признаками смерти от переохлаждения являются:
 • Характерными признаками смерти от переохлаждения являются:
 • При осмотре трупа человека, умершего от переохлаждения определяют:
 • Действие низкой температуры на организм приводит к возникновению:
 • Степень проявления общих и местных реакций при охлаждении зависит:
 • Быстрому охлаждению организма способствуют:
 • В развитии отморожений выделяют периоды:
 • Характерными признаками смерти от переохлаждения являются:
 • Существуют ли специфические морфологические признаки общего действия высокой температуры?
 • Показателями посмертного происхождения эпидуральных гематом являются:
 • К признакам прижизненности попадания человека в очаг пожара относят:
 • Признаками прижизненного происхождения ожогов являются:
 • Позу «боксера» расценивают как безусловно прижизненный признак действия высокой температуры?
 • Теплоотдача осуществляется путем:
 • Термические ожоги кожи проявляются:
 • В течении ожоговой болезни выделяют периоды:
 • К признакам прижизненности попадания человека в очаг пожара относят:
 • Посмертные повреждения у обгоревших трупов имеют признаки:
 • Действие высокой температуры на организм приводит к:

Ожоговая травма возникает от действия на тело человека:

 • Ожоги при нахождении в очаге пожара характеризуются:
 • Ожоги кипящей жидкостью характеризуются:
 • Ожоги раскаленными металлическими предметами в быту характеризуются:

Баротравма, электротравма, действие излучения

 • Основной причиной горной /высотной/ болезни является:
 • Что является причиной смерти при взрывной декомпрессии?
 • Основной причиной кессонной болезни является:
 • Доза радиации, вызывающая легкую степень ОЛБ:
 • Доза радиации, вызывающая тяжелую степень ОЛБ:
 • Признаки проявления первичной реакции ОЛБ:
 • Различия между ожогами лучевыми и термическими:
 • Факторы, которыми обусловлены патологические изменения от действия пониженного атмосферного давления:
 • Наружными признаками, характерными для "обжима водолаза" являются:
 • Внутренние признаки, характерные для "обжим водолаза" такие:
 • Развитие патологических изменений при "горной" болезни состоит пос­ледовательно из следующих этапов:
 • Что основное в доказательстве смерти от гипоксической асфиксии у водолазов?
 • Морфологическими признаками баротравмы органа слуха и полостей носа являются:
 • При погружении под воду на значительную глубинуу водолазов может возникнуть:
 • Возможными причинами смерти при погружении человека в воду на большую глубину в водолазном снаряжении являются:
 • Какая смесь подается в подводное снаряжение для предотвращения отрав­ления:
 • Клиническими признаками симптомокомплекса болезни декомпрессии являются:
 • Какие виды электричества имеют судебно-медицинское значение?
 • Какой наиболее опасный электрический ток для жизни человека?
 • Что должен предпринять человек попавший в "шаговое напряжение" ?
 • Выделяют возможные виды действия электрического тока на тело:
 • Макроскопические изменения внутренних органов и тканей трупа при смерти от электротравмы :
 • Макроскопические изменения кожи при поражении молнией:
 • Электрометку можно выявить на:
 • Электрометка характеризуется:
 • При исследовании электрометки металлизацию можно выявить:
 • Металлизация, которая определяется в электрометках, происходит от:
 • Молния при поражении человека повреждает за счет:
 • При смерти от атмосферного электричества на трупе определяют:
 • Знаки молнии характеризуются:
 • Техническое электричество может поразить человека путем:
 • Опасным для жизни в случае контакта является ток, который превышает:
 • Действие технического тока на организм зависит от:
 • Путь, по которому электрический ток проходит через тело, называется:
 • Сопротивление кожи действию электрического тока является:
 • Электрический ток оказывает на организм человека:
 • Специфическое действие электрического тока состоит из таких эффектов:
 • Во время осмотра места происшествия в случае поражения человека техническим электричеством необходимо:
 • Признаком поражения электрическим током является:
 • При внешнем осмотре электрометка может напоминать:

Медико-криминалистические методы исследования

 • Фотографирование в инфракрасных лучах применяют для выявления и фотографической фиксации:
 • К методам рентгенологического исследования относятся:
 • Рентгенологический метод при исследовании повреждений тупыми предметами применяют для:
 • При исследовании повреждений колюще-режущими предметами рентгенологический метод применяют для:
 • При огнестрельных повреждениях тела человека обычный рентгенологический метод используют для установления:
 • Обнаружение следов металлизации на теле и одежде пострадавшего позволяет установить:
 • Металлы в области огнестрельных повреждений на коже трупа могут быть обнаружены методом:
 • Для отождествления колюще-режущих орудий по микротрассам пригодны:
 • Признаки выстрела в упор, выявляемые на трупе:
 • Основные морфологические признаки следов крови, подлежащие изучению:
 • Идентифицировать острый предмет, которым причинено повреждение кости можно такими методами:

Экспертиза вещественных доказательств

 • Для выявления скрытых следов крови на месте происшествия используют:
 • При исследовании пятен, подозрительных на кровь, в судебно-иммунологическом отделении используют:
 • Предварительными реакциями на кровь являются:
 • Доказательными методами определения наличия крови являются:
 • Доказательные методы определения крови основанные на выявленные:
 • Кристаллы Тейхмана, которые являются разновидностью микрокристаллических реакций на кровь, характеризуются такими показателями как:
 • Кристаллы, полученные при обработке пятен, подозрительных на кровь, реактивом Такаяма, характеризуются такими показателями как:
 • Определение видовой принадлежности крови основано на реакции:
 • Групповую принадлежность крови в пятне по системе АВО определяют с помощью реакции:
 • Групповая принадлежность жидкой крови может быть установлена по:
 • Определение групповой принадлежности крови методом покровного стекла по Латтесу основано на нахождении:
 • Определение происхождения крови от мужчины или женщины основано на:
 • Установление принадлежности крови плода базируется на:
 • Для установления регионального происхождения крови в пятне необходимо:
 • Установить давность образования пятен крови возможно на основании:
 • Количество жидкой крови, которая образовала пятно, устанавливают:
 • Метод геномной дактилоскопии пятен крови позволяет:
 • Ориентировочно о сперме можно говорить при исследовании:
 • Доказательными показателями наличия спермы являются:
 • При определении групповой принадлежности спермы необходимо провести:
 • Экспертиза волос является экспертизой:
 • Волосы человека отличаются от волос животных:
 • Выпавшие волосы характеризуется:
 • Вырванные волосы характеризуется:
 • Температурное влияние на волосы проявляется:
 • В каких случаях целесообразное исследование частей органов и тканей тела человека и животных?
 • Какими методиками можно определить видовую принадлежность кусочков тканей?
 • С помощью каких доказательных методов можно обнаружить наличие слюны?
 • Специфической для пота считают такую аминокислоту:
 • Следы пота в пятнах возможно определить такими доказательными методами:
 • К основному морфологическому составу секрета молочной железы входят:
 • Кто принимает решение о допуске обвиняемого или других лиц присутствовать при производстве судебно-медицинской экспертизы?
 • Врач любой специальности, который привлечен для проведения суд-мед экспертизы именуется как:
 • В Бюро суд-мед экспертизы имеются:
 • В бюро судебно-медицинской экспертизы имеются также отдел комиссионных Судебно-медицинских экспертиз и организационно-медицинский отдел:
 • В отделе судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств имеются такие отделения
 • В судебно-гистологическом отделении исследуют кусочки внутренних органов для установления причин смерти:
 • В судебно-токсикологическом отделении исследуют кровь и внутренние органы для:
 • В судебно-иммунологическом отделении исследуют:

Судебно-медицинская токсикология

 • В чем заключается процесс кумуляции яда?
 • В чем заключается сущность «летального синтеза»?
 • Применяют ли для диагностики отравлений гистологические исследования?
 • Что относится к едким ядам?
 • Что развивается в тканях в результате местного действия кислот?
 • Что развивается в тканях в результате местного действия щелочей?
 • Что относится к деструктивным ядам?
 • Как действуют деструктивные яды?
 • Что является определяющим в механизме действия окиси углерода?
 • Какие морфологические признаки характерны для смертельного отравления окисью углерода?
 • Что является причиной смерти при отравлении метгемоглобинобразующими ядами?
 • Какие морфологические признаки смертельного отравления метгемоглобинобразующими ядами?
 • В чем заключается основной механизм действия цианидов на организм?
 • В чем проявляется токсическое действие сероводорода?
 • В чем проявляется токсическое действие угаоного газа?
 • В чем состоит механизм токсического действия алкоголя?
 • Какая концентрация алкоголя в крови может соответствовать легкой степени опьянения?
 • Какая концентрация алкоголя в крови может соответствовать средней степени опьянения?
 • Какая концентрация алкоголя в крови может соответствовать сильной степени опьянения?
 • От чего может наступить смерть при отравлении алкоголем?
 • Что необходимо для подтверждения смертельного отравления грибами?
 • Какие исследования необходимо провести для подтверждения диагноза ботулизма?
 • Возможно ли антогонистическое взаимодействие нескольких ядов при их введении в организм, уменьшающее или ликвидирующее ожидаемый эффект?
 • Причиной смерти при преимущественном действии едких ядов может быть:
 • Острые отравления в патогенетическом аспекте рассматривают как:
 • При поступлении яда в организм в патогенетическом аспекте проявляются:
 • В клиническом течении острых отравлений выделяют периоды:
 • Очищение организма от яда происходит путем:
 • Понятие летального синтеза включает:
 • Токсикодинамика отражает способность яда:
 • Токсикокинетика ядов отражает:
 • Развитие отравлений определяют факторы:
 • По течению отравления бывают:
 • Острое отравление развивается от:
 • Подострое отравления развивается от:
 • Хроническое отравление наступает в случае:
 • Источниками диагностики отравлений являются:
 • Отравления можно диагностировать на основании результатов:
 • На основании клинико-морфологических проявлений яды делят на :
 • В группу едких ядов /местнодействующих/ относят:
 • При отравлении местными/едкими/ ядами проявляется их:
 • При отравлении кислотами на вскрытии выявляют:
 • При отравлении щелочами на вскрытии выявляют:
 • Кровяные яды обладают выраженной способностью воздействовать на:
 • В группу кровяных ядов относят яды, которые вызывают образование:
 • К ядам, которые вызывают образование карбоксигемоглобина относят:
 • К ядам, которые вызывают образование метгемоглобина, относят:
 • При отравлении угарным газом судебно-медицинский диагноз ставят на основании:
 • При отравлении метгемоглобин-образователями судебно-медицин­ский диагноз ставят на основании:
 • Деструктивные яды обладают выраженной способностью вызывать во внутренних органах:
 • Ангидрид мышьяковистой кислоты относится по морфологи­ческим проявлениям в группу:
 • Острое отравление мышьяком протекает в виде:
 • При отравлении мышьяком судебно-медицинский диагноз ставят на основании выявления:
 • В группу деструктивных ядов относят:
 • Диагностика отравления таллием основана на выявлении:
 • Для отравления сулемой характерны:
 • Диагностика отравления гранозаном основана на следующих признаках:
 • Особенностью функциональных ядов является:
 • В группу функциональных ядов относят яды, которые оказывают:
 • К ядам, оказывающим парализующее действие на ЦНС, относятся:
 • Отравление фосфорорганическими соединениями может наступить при поступлении яда через:
 • Судебно-медицинской диагностике отравления фосфорорганиче­скими соединениями учитывают:
 • При употреблении в пищу зерен косточковых плодов может наступить отравление за счет наличия в них:
 • Диагностика отравлений при употреблении в пищу зерен косточковых плодов основана на:
 • При отравлении цианистым калием выявляют:
 • Этиловый спирт является ядом, который относится к:
 • В обычных условиях в организме человека присутствует эндо­генный этанол?
 • В фазе резорбции с принятым алкоголем происходит:
 • В фазе элиминации алкоголь подвергается:
 • Степень алкогольной интоксикации устанавливают:
 • Качественные реакции на алкоголь характеризуются:
 • При диагностике смерти от алкогольной интоксикации учитывают:
 • К дериватам этилового спирта относят:
 • В диагностике смерти от отравления метанолом учитывают:
 • Отравление этиленгликолем протекает в виде:
 • При диагностике отравления снотворными препаратами учитывают:
 • При употреблении наркотиков развивается большой наркоманический синдром, который включает:
 • Для диагностики отравления наркотиками учитывают:
 • Матрица опийного наркомана характеризует:
 • При приеме героина в организме развиваются
 • Смерть от кокаина может наступить по:
 • Наркотическими грибами являются:
 • Наркотическое опьянение от наркотических грибов характеризуются:
 • Диагностика отравления строчками основана на:
 • Диагностика отравления бледной поганкой основана на:
 • Диагностика отравления мухомором основана на:
 • Относится ли этиловый спирт к ядам?
 • Относится ли метиловый спирт к ядам?